Dit syn ændrer sig i løbet af hele livet

Børn og unge:

I langt de fleste tilfælde vil synsproblemer kunne enten afhjælpes eller helt løses, såfremt de opdages i tide. Hvorvidt, det kan afhjælpes eller løses, afhænger naturligvis af, hvilke synsproblemer der er tale om. Synsproblemer kan blandt andet opdages ved at få lavet en synsprøve hos enten øjenlægen eller optikeren. Allerede fra to-tre-årsalderen kan børn få foretaget en synsprøve, så eventuelle synsproblemer opdages i god tid.

Skulle teenagere eller unge voksne døje med synsproblemer, vil de kunne opleve gener som koncentrationsbesvær, træthed og hovedpine.

Det voksne syn:

Dit syn ændrer sig gennem hele livet, og det gælder også det voksne syn. Mange vil derfor omkring 40-årsalderen kunne opleve synsændringer. Dette kan blandt andet være ændringer i fokuseringsevnen, som følge heraf vil falde. Det kan resultere i, at ting som bøger, aviser og computerskærme skal længere væk fra øjet, før det kan fokusere på det. Det kan føre til gener som sviende og trætte øjne foruden svimmelhed og hovedpine, fordi øjnene anstrenger sig langt mere for at se ordentligt.

Senior-syn:

Også når du bliver ældre, kan du døje med synsproblemer som følge af at blive ældre. Her kan det være synsproblemer som nethindeproblemer, samt at trykket i øjet stiger. Er der tale om, at trykket i øjet stiger, kan det være et tegn på begyndende grøn stær. Dette kan i sidste ende medføre et nedsat og uskarpt syn. Ved tilfælde, hvor der er tale om nethindeproblemer, er det især vigtigt at få undersøgt øjnene, da disse problemer i værste tilfælde kan medføre synsskader.